Stukadoorsbedrijf Dave den Reijer

BTW Regelingen

Er is onlangs besloten dat de 6% BTW regeling van kracht blijft tot 2010. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken staan hieronder. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen dan is de 19% BTW regeling van toepassing.

Voorwaarden 6% BTW regeling:
Voor buiten en binnen stukwerk aan particuliere woningen die ouder zijn dan 15 jaar wordt 6% BTW in rekening gebracht i.p.v. 19% BTW.
Omschrijving particuliere woning:

* Woning in particulier eigendom
* Huurwoningen die door particulieren worden bewoond
* Bejaardenhuizen
* Verpleeghuizen en zorginstellingen
* Aanleunwoningen
* Studentenwoningen
* Kloosters zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
* Tweede woning zover permanente bewoning is toegestaan

Komt uw woning voor deze regeling in aanmerking dan betekent dat een voordeel van 13% . Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op: www.belastingdienst .nl

Kwaliteit en uitvoering

Om de continuïteit van ons vakwerk te kunnen waarborgen werken wij uitsluitend met vakbekwaam en beschaafd personeel. Wij gebruiken ook altijd de beste kwaliteit gereedschappen en materialen.

Voor het behoud van uw kostbare woninginrichting maken wij gebruik van speciale afdekmaterialen. Wij leveren onze projecten schoon op en voeren zelf ons bouwafval af. Kortom een keurig schone werkuitvoering en oplevering.

Stukadoorsbedrijf

Stukadoorsbedrijf Dave den Reijer
Dublinstraat 339
2713 HV Zoetermeer
tel. 06-21281879

Logo Stukadoorsbedrijf Dave den Reijer